แอร์ DAIKIN SMASH FTM-PV2S

หมวดหมู่: แอร์บ้านราคาถูกพร้อมติดตั้ง

NO. MODEL BTU EER ราคาพร้อมติดตั้ง
1 FTM09PV2S 9200 13.38 13300
2 FTM13PV2S 13000 13.22 15500
3 FTM15PV2S 14400 14.31 18900
4 FTM18PV2S 18090 13.04 23900
5 FTM24PV2S 22530 13.04 39500
6 FTM28PV2S 24500 12.34 41500