ไฮเออร์ รุ่น CLEAN Cool inverter

หมวดหมู่: แอร์บ้านราคาถูกพร้อมติดตั้ง

NO. MODEL BTU EER ราคาพร้อมติดตั้ง
1 HSU09VQAC03T 9200 17.10 11900
2 HSU12VQAC03T 12300 17.10 12500
3 HSU15VQAC03T 14700 17.10 15000
4 HSU18VQAC03T 18000 17.10 17500
5 HSU24VQAC03T 23200 17.10 21900