แอร์แขวนใต้ฝ้า เบอร์5 รีโมทมีสาย น้ำยาR32 AF1

หมวดหมู่: แอร์บ้านราคาถูก Tasaki Air

NO. MODEL BTU EER ราคาพร้อมติดตั้ง
1 FUNE13-AF1 13648 13.07 19500
2 FUNE19-AF1 19107 12.97 25900
3 FUNE26-AF1 25249 12.90 29500
4 FUNE28-AF1 28320 12.50 36900
5 FUNE30-AF1 30367 12.50 39000
6 FUNE33-AF1 33096 12.50 43000
7 FUNE36-AF1 36167 12.47 46000
8 FUNE38-AF1 38 12.49 49900
9 FUNE40-AF1 214 12.46 50900