แคเรีย inverter COPPER11 WIFI 2013

หมวดหมู่: แอร์บ้านราคาถูกพร้อมติดตั้ง

NO. MODEL BTU EER ราคาพร้อมติดตั้ง
1 42TEVA010 9200 16.17 12500
2 42TEVA013 12100 16.81 14500
3 42TEVA016 15000 17.49 17900
4 42TEVA018 18000 16.82 20900
5 42TEVA024 20400 19.60 24700
6 42TEVA028 25200 19.50 28900