แคเรีย inverter COPPER11 WIFI 2024

หมวดหมู่: แอร์บ้านราคาถูกพร้อมติดตั้ง

NO. MODEL BTU EER ราคาพร้อมติดตั้ง
1 42TEVA010A 9200 17.06 13300
2 42TEVA013A 12100 17.06 15300
3 42TEVA016 15000 18.07 18900
4 42TEVA018A 18000 17.06 21500
5 42TEVA024A 20400 17.06 25500
6 42TEVA028A 25200 20.06 ** 29500