ไฮเซ้น inverter

หมวดหมู่: แอร์บ้านราคาถูกพร้อมติดตั้ง

NO. MODEL BTU EER ราคาพร้อมติดตั้ง
1 AS-10TR4RYRKB00 9500 18.60 11700
2 AS-12TR4RYRKB01 12200 17.33 12500
3 AS-18TR4GSRKB00 18500 17.78 17300
4 AS-22TR4RXBTU00 23500 18.23 22900