แคเรีย inverter COPPER11 WIFI 2013

หมวดหมู่: แอร์บ้านราคาถูกพร้อมติดตั้ง

NO. MODEL BTU EER ราคาพร้อมติดตั้ง
1 42TEVA010 9200 16.17 12900
2 42TEVA013 12100 16.81 14800
3 42TEVA016 15000 17.49 18500
4 42TEVA018 18000 16.82 21400
5 42TEVA024 20400 19.60 25200
6 42TEVA028 25200 19.50 29000