4ทิศทาง รุ่น DISCOVERY R32 4-WAY Cassette Type

หมวดหมู่: แอร์บ้านราคาถูก แคเรียร์

NO. MODEL BTU EER ราคาพร้อมติดตั้ง
1 40TGF0131UP/38TGF0131A1 13300 13.46 33900
2 40TGF0181UP 18700 12.94 36500
3 40TGF0241UP 24200 12.86 38900
4 40TGF0301UP 30000 12.46 51500
5 40TGF0361UP 36100 12.43 56500
6 40TGF04361UP/36TGF0361A3 36100 12.43 56900
7 40TGF0401UP 40200 12.40 60500
8 40TGF0401UP/38TGF0401A3 40200 12.40 61000
9 40TGF0481UP/38TGF0481A3 53200 63900
10 40TGF0601UP/38TGF0601A3 60000 70900