แคเรียแขวนใต้ฝ้า inverter R32

หมวดหมู่: แอร์บ้านราคาถูก แคเรียร์

NO. MODEL BTU EER ราคาพร้อมติดตั้ง
1 42TGV01341CP/38TGV0131A1 13300 23..30*** 37300
2 42TGV0181CP 18100 21.40** 39300
3 42TGV0241CP 24200 18.50* 43500
4 42TGV0251CP 25200 22.72*** 50900
5 42TGV0301CP 30000 20.85** 56900
6 42TGV0361CP 36100 20.00** 59800
7 42TGV0361CP/38TGV0361A3 36100 20.00** 59800
8 42TGV0391CP/38TGV0391A3 38500 21.50*** 64900
9 42TGV0401CP 40200 20.30** 65300
10 42TGV0401CP/38TGV0401A3 40200 20.30** 65300
11 42TGV0481CP/38TGV0481A3 48000 70900
12 42TGV0601CP/38TGV0601A3 60700 77900