4ทิศทางแคเรียinverterR32

หมวดหมู่: แอร์บ้านราคาถูก แคเรียร์

NO. MODEL BTU EER ราคาพร้อมติดตั้ง
1 40TGV0131UP 13300 26.00*** 43900
2 40TGV0181UP 18100 24.10*** 45900
3 40TGV0241UP 24200 19.00* 51900
4 40TGV0251UP 25200 22.72*** 56900
5 40TGV0301UP 30000 20.85** 62900
6 40TGV0361UP 36100 20.00** 67900
7 40TGV0361UP/38TGV0361A3 36100 20.00** 67900
8 40TGV0391UP/38TGV0391A3 38500 21.50*** 71900
9 40TGV0401UP 40200 20.30** 72900
10 40TGV0401UP/38TGV0401A3 40200 20.30** 72900
11 40TGV0481UP/38TGV0481A3 48000 17.33 78900
12 40TGV0601UP/38TGV0601A3 60700 17.50 86900