แอร์บ้านราคาถูก แคเรียร์

แอร์บ้านราคาถูก แคเรียร์

TSAA

หมวดหมู่: แอร์บ้านราคาถูก แคเรียร์

NO. MODEL BTU EER ราคาพร้อมติดตั้ง
1 42TSAA010 9200 13.49 11900
2 42TSAA013 12200 13.49 12900
3 42TSAA018 18000 13.35 18500
4 42TSAA025 25250 13.23 24300


CARRIER รุ่นCopper10 กรองPM2.5

หมวดหมู่: แอร์บ้านราคาถูก แคเรียร์

NO. MODEL BTU EER ราคาพร้อมติดตั้ง
1 42TVDA010 9200 16.17 12300
2 42TVDA013 12100 16.45 14300
3 42TVDA016 15000 18.07 * 17900
4 42TVDA018 18000 16.04 20700
5 42TVDA024 20400 15.76 24500
6 42TVDA028 25200 19.49 * 28700
 


 

Copper11 WiFi inverter 2023

หมวดหมู่: แอร์บ้านราคาถูก แคเรียร์

NO. MODEL BTU EER ราคาพร้อมติดตั้ง
1 42TVEA010 9200 16.17 12500
2 42TVEA013 12100 16.81 14500
3 42TVEA016 15000 17.49 17900
4 42TVEA018 18000 16.82 20900
5 42TVEA024 20400 16.90 24700
6 42TVEA028 25200 19.50 28900


X-inverter PLUS WiFi ฟอกอากาศ มี 5 สี WI,BI,OI,PI,GI

หมวดหมู่: แอร์บ้านราคาถูก แคเรียร์

NO. MODEL BTU EER ราคาพร้อมติดตั้ง
1 42TVAB010-WI 9200 24.00*** 18200
2 42TVAB013-WI 12200 22.50*** 20500
3 42TVAB016-WI 15000 22.50*** 24900
4 42TVAB018-WI 18000 20.88** 26900
5 42TVAB024-WI 21000 22.50*** 30900
6 42TVAB028-WI 25200 20.00** 34900
7 42TVAB030-WI 27200 18.60* 39800
8 42TVAB033-WI 30000 17.60* 41900
9 42TVAB036-WI 36000 17.30 43900 

แอร์ CARRIER รุ่น DISCOVERY แบบแขวน ประหยัดไฟเบอร์ 5 R32

หมวดหมู่: แอร์บ้านราคาถูก แคเรียร์

NO. MODEL BTU EER ราคาพร้อมติดตั้ง
1 42TGF0131CP 13000 13.06 29900
2 42TGF0181CP 18100 12.89 33900
3 42TGF024CP 24200 12.85 35900
4 42TGF0301CP 30000 12.45 43900
5 42TGF0361CP 36100 12.40 48900
6 42TGF0401CP 40200 ไฟ220V. 12.43 55900
7 42TGF0401CP 40200 ไฟ 380V. 12.40 55900
8 42TGF0481CP 53200 ไฟ 380V. 58000
9 42TGF0601CP 60000 380V 64000แคเรียแขวนใต้ฝ้า inverter R32

หมวดหมู่: แอร์บ้านราคาถูก แคเรียร์

NO. MODEL BTU EER ราคาพร้อมติดตั้ง
1 42TGV01341CP/38TGV0131A1 13300 23..30*** 37300
2 42TGV0181CP 18100 21.40** 39300
3 42TGV0241CP 24200 18.50* 43500
4 42TGV0251CP 25200 22.72*** 50900
5 42TGV0301CP 30000 20.85** 56900
6 42TGV0361CP 36100 20.00** 59800
7 42TGV0361CP/38TGV0361A3 36100 20.00** 59800
8 42TGV0391CP/38TGV0391A3 38500 21.50*** 64900
9 42TGV0401CP 40200 20.30** 65300
10 42TGV0401CP/38TGV0401A3 40200 20.30** 65300
11 42TGV0481CP/38TGV0481A3 48000 70900
12 42TGV0601CP/38TGV0601A3 60700 77900

4ทิศทาง รุ่น DISCOVERY R32 4-WAY Cassette Type

หมวดหมู่: แอร์บ้านราคาถูก แคเรียร์

NO. MODEL BTU EER ราคาพร้อมติดตั้ง
1 40TGF0131UP/38TGF0131A1 13300 13.46 33900
2 40TGF0181UP 18700 12.94 36500
3 40TGF0241UP 24200 12.86 38900
4 40TGF0301UP 30000 12.46 51500
5 40TGF0361UP 36100 12.43 56500
6 40TGF04361UP/36TGF0361A3 36100 12.43 56900
7 40TGF0401UP 40200 12.40 60500
8 40TGF0401UP/38TGF0401A3 40200 12.40 61000
9 40TGF0481UP/38TGF0481A3 53200 63900
10 40TGF0601UP/38TGF0601A3 60000 70900

4ทิศทางแคเรียinverterR32

หมวดหมู่: แอร์บ้านราคาถูก แคเรียร์

NO. MODEL BTU EER ราคาพร้อมติดตั้ง
1 40TGV0131UP 13300 26.00*** 43900
2 40TGV0181UP 18100 24.10*** 45900
3 40TGV0241UP 24200 19.00* 51900
4 40TGV0251UP 25200 22.72*** 56900
5 40TGV0301UP 30000 20.85** 62900
6 40TGV0361UP 36100 20.00** 67900
7 40TGV0361UP/38TGV0361A3 36100 20.00** 67900
8 40TGV0391UP/38TGV0391A3 38500 21.50*** 71900
9 40TGV0401UP 40200 20.30** 72900
10 40TGV0401UP/38TGV0401A3 40200 20.30** 72900
11 40TGV0481UP/38TGV0481A3 48000 17.33 78900
12 40TGV0601UP/38TGV0601A3 60700 17.50 86900