แอร์บ้านราคาถูกพร้อมติดตั้ง

แอร์บ้านราคาถูกพร้อมติดตั้ง

Copper7 รับประกันอะไหล่3ปี คอม7ปี

หมวดหมู่: แอร์บ้านราคาถูกพร้อมติดตั้ง

NO. MODEL BTU EER ราคาพร้อมติดตั้ง
1 42TSAA010 9200 13.49 11700
2 42TSAA013 12200 13.35 12500
3 42TSAA018 18000 13.01 17900
4 42TSAA025 25250 13.23 23500

copper10 inverter กรองPM2.5

หมวดหมู่: แอร์บ้านราคาถูกพร้อมติดตั้ง

NO. MODEL BTU EER ราคาพร้อมติดตั้ง
1 42TVDA010 9200 16.17 12000
2 42TVDA013 12100 16.45 13900
3 42TVDA016 15000 18.07 * 16500
4 42TVDA018 18000 16.04 19900
5 42TVDA024 20400 15.76 23700
6 42TVDA028 25200 19.49 * 27500

X-inverter PLUS WiFi 2022 WI,BI,OI,PI,GI

หมวดหมู่: แอร์บ้านราคาถูกพร้อมติดตั้ง

NO. MODEL BTU EER ราคาพร้อมติดตั้ง
1 42TVAB010-WI 9200 24.00 *** 17900
2 42TVAB013-WI 12200 22.50 *** 19900
3 42TVAB018-WI 18000 22.50 *** 26500
4 42TVAB024-WI 21000 20.88 ** 30500
5 42TVAB028-WI 25200 20.00 ** 34500
6 42TVAB030-WI 27200 18.60 * 39500
7 42TVAB033-WI 30000 17.60 * 41900
8 42TVAB036 No wifi 36000 17.30 * 43700

HAIER Ulimate Cool

หมวดหมู่: แอร์บ้านราคาถูกพร้อมติดตั้ง

NO. MODEL BTU EER ราคาพร้อมติดตั้ง
1 HSU10CQAA03T 10000 13 10900
2 HSU13CQAA 03T 12597 13 11900
3 HSU18CQAA03T 18000 13 17500
4 HSU24CQAA03T 24000 13 21500

ไฮเออร์ รุ่นClean Cool Inverter ปี2021

หมวดหมู่: แอร์บ้านราคาถูกพร้อมติดตั้ง

NO. MODEL BTU EER ราคาพร้อมติดตั้ง
1 HSU09VTAA03T 9180 16.00 11700
2 HSU12VTAA03T] 12560 15.7 12900
3 HSU18VTAA03T 18000 16.00 18900
4 HSU24VTAA03T 23854 16.00 23500

ไฮเซ้น inverter

หมวดหมู่: แอร์บ้านราคาถูกพร้อมติดตั้ง

NO. MODEL BTU EER ราคาพร้อมติดตั้ง
1 AS-10TR4RYRKB00 9500 18.60 11700
2 AS-13TR4RYRKB01 12200 17.33 12500
3 AS-18TR4GSRKB00 18500 17.78 17300
4 AS-22TR4RXBTU00 23500 18.23 21900

CENTRAL AIR R32

หมวดหมู่: แอร์บ้านราคาถูกพร้อมติดตั้ง

NO. MODEL BTU EER ราคาพร้อมติดตั้ง
1 CFW-JSFE09-1 9600 14..67 11300
2 CFW-JSFE12-1 12300 13.34 12300
3 CFW-JSFE18-1 18300 13.38 17900
4 CFW-JSFE25-1 25100 13.58 23500

 

แอร์มิตซูบิซิ ราคาถูกพร้อมติดตั้ง

หมวดหมู่: แอร์บ้านราคาถูกพร้อมติดตั้ง

NO. MODEL BTU EER ราคาพร้อมติดตั้ง
1 MS-GN09VF 9212 13.22 14800
2 MS-GN13VF 12966 13.18 18000
3 MS-GN15VF 14330 13.35 21500
4 MS-GN18VF 18084 13.06 27900
5 MS-GN24VF 22519 13.36 42500


 
 
 

แอร์Mitsubishi MSY-KT Inverter 2021

หมวดหมู่: แอร์บ้านราคาถูกพร้อมติดตั้ง

NO. MODEL BTU EER ราคาพร้อมติดตั้ง
1 MSY-KT09VF 9212 17.47 14000
2 MSY-KT13VF 12283 17.47 16900
3 MSY-KT15VF 14330 17.47 21000
4 MSY-KT18VF 17742 17.47 25300
5 MSY-KT24VF 22519 1747 39500